ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έντυπα Τεχνικού εξοπλισμού & κανονισμού λειτουργίας 

ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Ενημερωτικό έντυπο εκθετών